Dr. Öğr. Üyesi NURKUT NURAY URGAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi NURKUT NURAY URGAN

T: (0282) 250 2624

M nurgan@nku.edu.tr

W nurgan.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Matematik
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK (DR)
Öğrenim Yılları: 2002-2007
Tez: Lojistik regresyonda bazı yanlı kestiricilerin incelenmesi (2007)
Yüksek Lisans
Üniversite: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1999-2002
Tez: Karma denemelerde model seçimi (2002)
Lisans
Üniversite: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:MATEMATİK BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 1995-1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. OHİO STATE UNİVERSİTY (ABD)
COLLEGE OF PUBLİC HEALTH / BİOSTATİSTİCS
2011-2011
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ / UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI
2009-
Araş. Gör. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ / UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI
2006-2007
Araş. Gör. DİCLE ÜNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ / MATEMATİK BÖLÜMÜ / UYGULAMALI MATEMATİK ANABİLİM DALI
2000-2009
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
UYGULAMALI MATEMETİK
2016-
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2009-2011
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / İstatistik
Teorik İstatistik
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. URGAN N. N., Tez M., Verilerin Lineer İç İlişkili Olduğu Lojistik Regresyonda Bazı Yanlı Parametre Kestiricileri ve Hata Karaler Ortalamasına Göre Karşılaştırmaları, İstatistikçiler Dergisi, cilt 1, ss. 1-8, 2008.
Özgün Makale Current Index to Statistics (CIS) Erişim Linki
2. URGAN N. N., TAYLAN P., Model Choice in Mixtural Experiments, Journal Of. Statistical Research, cilt 3, 2004.
Özgün Makale ASOS
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. URGAN N. N., Liu Estimator in Logistic Regression Models and Its Superiority over the Maximum Likelihood and Ridge Estimators, OHIO STATE UNIVERSITY PUBLIC HEALTH SEMINAR (09.03.2011-).
Özet bildiri
2. bently m., liu s., wasserman j., sullivan d., wilson e., URGAN N. N., Predictors of Mortality in Patients with Acute Respiratory Distress Syndrome, The Ohio State University (08.03.2011-).
Özet bildiri
3. URGAN N. N., Logistic regression estimators comparison using Pitman´s Measure of Closeness, International Conference on Trends and Perspectives in Linear Statistical Inference (LinStat2010 (27.07.2010-31.07.2010).
Özet bildiri
4. KAYA A., URGAN N. N., Outlier Components For Time Series Models, XIII International Conference: Applied Stochastic Models and Data Analysis (ASMDA’09) (30.06.2009-03.07.2009).
Özet bildiri
5. URGAN N. N., TEZ M., Liu Estimator in Logistic Regression When The Data are Collinear, EURO Mini Conference: Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies (20.05.2008-23.05.2008).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. TAYLAN P., WEBER G. W., URGAN N. N., Approximation of Stochastic Differential Equations by Additive Models Using Splines and Conic Programming, Eighth International Conference on Computing Anticipatory Systems (06.08.2007-11.08.2007).
Özet bildiri
7. TAYLAN P., WEBER G. W., URGAN N. N., Regression in Financial Mathematics by Additive Models and Continuous Optimization, EURO XXII (08.07.2007-11.07.2007).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. URGAN N. N., Buckley Type Estimator, 4. Kadın Matematikçiler Çalıştayı (28.04.2017-29.04.2017).
Özet bildiri
2. URGAN N. N., TEZ M., Verilerin Lineer iç-ilişkili olduğu Lojistik Regresyonda bazı yanlı parametre kestiricileri ve Hata Kareler Ortalamasına göre karşılaştırmaları, 5.İstatistik Kongresi (20.05.2007-24.05.2007).
Özet bildiri
3. URGAN N. N., TAYLAN P., Karma Denemelerde Model Seçimi, İstatistik Araştırma Sempozyumu (10.12.2003-12.12.2003).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. 1. EURO Mini Conference: Continuous Optimization and Knowledge-Based Technologies, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Bildiri Kitabı
Üyelikler
Türk Kadın Matematikçiler, Üye, 2017-.
European Women in Mathematics (EWM), Üye, 2017-.
ASA/AMSTAT, Üye, 2011-.
Türk İstatistik Derneği, Üye.
EUROPT, Üye.
Türk Matematik Derneği, Üye.
Katıldığı Kurslar
İzmir Yüksek Teknoloji, Yer:İzmir, 25.06.2007-14.08.2007.